Ølstykke Sangforening © 2011

 

 

 

 

   Velkommen til...

Nyheder

 

 

• Nu på nettet... »

 

11. januar 2010

Ølstykke Sangforening er nu efter 117 års eksistens kommet på nettet!

 

 

 

Ølstykke Sangforening

 

Ølstykke Sangforening blev stiftet i 1893 og har siden gennem alle årene været aktiv med 20 medlemmer fra Ølstykke og den nærmeste omegn.

 

Sangforeningen synger som mandskor flerstemmig sang under ledelse af dirigent Sebastian Zawadzki, som er sangforeningens 8. dirigent. Ved medlemmers bortgang er vi selvsupplerende, således at der til stadighed er 20 medlemmer. Vi har 1 aktivt æresmedlem med over 40 års anciennitet.

 

Vi synger overvejende sange fra den danske sangskat, men der er i de senere år skabt lidt fornyelse ved at supplere med rytmiske sange. Ved Sangforeningens årlige fødselsdagsfest med omkring 200 deltagere giver vi koncert. Derudover er der enkelte koncerter i sociale sammenhænge og vi underholder gerne med vores sang ved medlemmernes mærkedage.

 

Som noget unikt sker sangøvningen på skift i sangernes hjem ugentlig i vinterhalvåret. Det sætter en begrænsning i antallet af medlemmer. Efter den ugentlige sangøvning nydes værtsparrets kulinariske tilbud under et hyggeligt, humørfyldt og informativt samvær frem.